Financiering pv systeem:

Met Greenloans kunt u het pv systeem financieren. Info op: http://www.greenloans.nl/

Een andere goedkopere mogelijkheid is De Energiebespaarlening. Info op: http://www.ikinvesteerslim.nl/Energiebespaarlening

Bij Stelwagen Solar Electric kunt u het pv systeem in plaats van kopen ook huurkopen. Er zijn twee varianten namelijk huurkoop met ongeveer gelijke financiele lasten en huurkoop met een korte looptijd.
Als u de huurkoop voorwaarden wenst te ontvangen dan graag uw bericht naar [email protected]


          Een grote tuin biedt mogelijkheden